Προκήρυξη για το έργο « Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ηπείρου" με καταληκτική ημερομηνία υποβολής (11/9/2017)