Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

  1. Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου 37077/16-10-2020 και
  2. Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου 37105/16-10-2020.