Προσωρινό πρόγραμμα για το μάθημα Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προσωρινό πρόγραμμα για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων»

(ισχύει μέχρι την 1η Μαρτίου 2021)

 

 

Θεωρία:Τετάρτη 16:00-18:00 (Α. Σύψας)

Εργαστηριακά Τμήματα

Τρίτη 11:00-13:00 (Θ. Παππάς) , Τρίτη 16:00-18:00 (Α. Σύψας), Παρασκευή 13:00-15:00 (Θ. Παππάς)

 

Το θεωρητικό και το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος θα παραδίδονται διαδικτυακά μέσω Ms-Teams στην αίθουσα του μαθήματος μέχρι νεότερη ανακοίνωση.