Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών για την Επιδότηση Ενοικίου

Σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των ογδόντα (80) δικαιούχων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων φοιτητών για την Επιδότηση Ενοικίου.

Πρακτικό επιτροπής Εφορείας Φοιτητικής Εστίας Άρτας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Πίνακες κατάταξης  (Ο πίνακας έχει τρία φύλλα εργασίας: το 1ο αφορά τους προσωρινά δικαιούχους, το 2ο τους επιλαχόντες και το 3ο τους απορριφθέντες. Στο 3ο φύλλο εργασίας υπάρχει μία επιπλέον στήλη στο τέλος του πίνακα στην οποία αναφέρεται ο λόγος απόρριψης.)

Έντυπο Υποβολής ένστασης