Προϋποθέσεις Συμμετοχής των Φοιτητών στις Εξ αποστάσεως Εξετάσεις

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

 

Kάθε φοιτητής/τρια που επιθυμεί  να λάβει μέρος στην εξεταστική του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 καθώς και στην εμβόλιμη εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχει εξασφαλίσει το αργότερο έως τις 28 Αυγούστου 2020 πρόσβαση στο  Πληροφοριακό Σύστημα MS Teams ή στο ecourse και να έχει γίνει μέλος ομάδας μαθημάτων που επιθυμεί να εξεταστεί. 

Οδηγίες εγγραφής στο Ms Teams

Οδηγίες εγγραφής στο ecourse : http://ecourse.uoi.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις προφορικές εξετάσεις ή στα τεστ/ assignments μέσω της πλατφόρμας Ms Teams ή μέσω πλατφόρμας ecourse, θα πρέπει υποχρεωτικά να  έχει μαζί του Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης κάμερα και μικρόφωνο για να γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων του. Η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων είναι ευθύνη του κάθε διδάσκοντα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Οι φοιτητές που δε θα ακολουθήσουν τις παραπάνω ενέργειες δε θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εξεταστική.
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από 9ο εξάμηνο και άνω) θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αποστείλουν email στους καθηγητές για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα που οφείλουν. [πατήστε εδώ για να δείτε τα email των καθηγητών)