Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Πατήστε εδώ για να δείτε τα θέματα Πτυχιακών Εργασιών

O φοιτητής υποβάλει την αίτηση στη Γραμματεία εφόσον έχει την έγκριση από τον Καθηγητή.

Αίτηση εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

 

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας (Ισχύουν από το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 14/9-11-2016 Συνέλευση τμήματος)

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εάν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ" 

  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.