Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα με τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Οι φοιτητές αφού επιλέξουν το θέμα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή, καταθέτουν στη γραμματεία τη Βεβαίωση Έναρξης Πτυχιακής Εργασίας υπογεγραμμένη από τον Καθηγητή.

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας (Ισχύουν από το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 14/9-11-2016 Συνέλευση τμήματος)

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εάν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ" 

  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.