Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν πλέον να βλέπουν στη σελίδα:

https://classweb.uoi.gr/

τη βαθμολογία τους.

Χρησιμοποιούν username και password που είχαν και στo gmweb

Αν έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους θα πρέπει να χρησιμοποιούν το:

mypassword.uoi.gr

για να βγάλουν νέο κωδικό.