ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)"

Η ΥΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)" ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΟΧΙ Z-SCORE)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ. ΚΑΘΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΚΟΣ