ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης από 01-10-2018 ξεκινάει την ΠΕΜΠΤΗ 28-06-2018 στο διαδικτυακό τόπο dasta.teiep.gr και έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατόπιν της απαραίτητης διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού (εάν δεν έχουν ήδη). Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν και επιθυμία χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το πλήθος των φοιτητών που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα.

σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης της Πρακτικής Άσκησης γενικά αλλά και μέσω ΕΣΠΑ, έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στο dasta.teiep.gr https://dasta.teiep.gr/index.php/anakinosis/770-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2018-2019

  • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 4/16-02-2017 Συνέλευση του τμήματος οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης είναι οι παρακάτω:

Ο φοιτητής πρέπει:

1. να έχει συμπληρώσει εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες,

2. να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο  και άνω

3. να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:

α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ )

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ) ή  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΗΧ.ΛΟΓ. ΙΙ)

 

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνονται δυο συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι:

για τους φοιτητές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους φοιτητές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του τμήματος:

2682050560