4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
“Σύγχρονη Επιχείρηση και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον: Νέες προκλήσεις μετά τη κρίση”

Πρέβεζα, 13-14 Οκτωβρίου 2011

(http://accfin.teiep.gr/preveza2011)