Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Πατήστε εδώ για να δείτε τα θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Οι φοιτητές επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Διδάσκοντα για να επιλέξουν θέμα Πτυχιακής Εργασίας και εφόσον συμφωνήσει ο διδάσκων αποστέλλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο έναρξης πτυχιακής εργασίας στον Επιβλέποντα ο οποίος το υπογράφει και το καταθέτει στη γραμματεία. 

Στοιχεία επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό

 

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας 

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εάν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ" 

  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.