Ανακοίνωση για της επαναληπτικές εξετάσεις του μαθήματος Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.