ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Μ.Σ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ & ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ