Ορκωμοσία ΠΜΣ Τμ. Λογιστικής κ' Χρηματοοικονομικής