Περίγραμμα μαθήματος "Επιχειρησιακή Έρευνα" (Γ' Κύκλος)