Πρόγραμμα μαθημάτων Γ' Εξαμ. (Κατευθ. Διοικ.) 13 και 14 Οκτωβρίου 2017