Πρόγραμμα μαθημάτων Γ΄ Εξαμ.(Κατευθ. Λογ.) 6 και 7 Οκτωβρίου 2017