Πρόγραμμα μαθημάτων Β' Εξαμ. (Κατευθ. Διοικ.) 9 και 10 Ιουνίου 2017