Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ Εξαμ.(Κατευθ. Λογ.) 11 και 12 Μαΐου 2018