Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ Εξαμ.(Κατευθ. Λογ.) 20 και 21 Απριλίου 2018