Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ Εξαμ.(Κατευθ. Λογ.) 2 και 3 Μαρτίου 2018